KIM PHI LONG

(CEO | Music Producer | Music by Night)

Họ Và Tên :  Kim Phi Long
Giới Tính :  Nam
Quốc Tịch :  Việt Nam – Hàn Quốc
Dân Tộc :  Kinh
Tôn Giáo :  Không. “Tôn giáo được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để điều khiển họ”.
Hôn Nhân :  Độc Thân
Ngày Sinh :  07-05
Biệt Danh :  Kim, KimaGent, Long Hàn, etc
Địa Chỉ :  Hà Nội
Nghề Nghiệp :  Chuyên gia trong lĩnh vực Truyền thông và Giải trí. Nhà sáng lập (founder) của hãng thu âm 69KLUB, và hiện đang là giám đốc điều hành của Kim Entertainment.
Email :  [email protected]
Trang Mạng Xã Hội :  https://fb.com/KimPhiLong.GentleMan | http://www.youtube.com/kimphilong

 

Tìm ở Google:

  • kim phi long